تنظیم Outlook Express

تنظیم Outlook Express برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط بینا:

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.


1- Outlook Express خود را باز کنید.

2- منوی Tools را باز نموده و گزینه Accounts را انتخاب کنید .

3- بر روی دکمه Add و سپس گزینه Mail کلیک کنید .

 


4- نام خود را در قسمت Display Name وارد کنید و دکمه Next را کلیک کنید .

5-
در قسمت Email address آدرس ایمیل خود را به صورت کامل وارد کنید (آدرس
ایمیل شما چیزی شبیه info@domain.com میباشد) و سپس دکمه Next را کلیک
کنید .

 
6- در قسمت Incoming mail server و Outgoing mail server باید mail.domain.com را وارد کنید .
 


7-دکمه Next را کلیک کنید .

8- در قسمت Account name باید mail@domain.com را وارد کنید .سپس رمز عبور ایمیل خود را تایپ کرده و دکمه Next را کلیک کنید .

 


9- دکمه Finish را کلیک کنید .

10-در بخش Account گزینه mail.domain.com را انتخاب کنید سپس گزینه Properties را انتخاب کنید .

 


11-به تب Advanced بروید .

12- اطلاعات خواسته شده را به شکل زیر پر کنید :

 • در قسمت ( Outgoing mail(smtpعدد 25 را وارد کنید.
 • کنترل
  نمایید قسمت (This server requires a secure connection (ssl که در پایین
  بخش (Outgoing mail (smtp قرار دارد انتخاب نشده باشد.
 • در قسمت ( Outgoing mail(POP3 عدد 110 را وارد کنید.
 • کنترل
  نمایید قسمت (This server requies a secure connection (ssl که در پایین
  بخش (incoming mail (pop3 قرار دارد انتخاب نشده باشد.
 


در
نسخه های مختلف مکان ردیف قرارگیری Outgoing و Incoming متفاوت است دقت
نمایید که اطلاعات وارد شده درجای صحیح هر قسمت وارد شده است .

13- به تب server بازگردید و قسمت My server requires authentication را چک کنید .

 

14- دکمه Ok را کلیک کنید .

در
صورتی که با مشکلی در پیکربندی و یا دریافت و ارسال ایمیل های خود مواجه
شدید یک درخواست پشتیبانی ارسال نمایید تا تیم فنی شرکت بینا راهنمایی
های بیشتری به شما ارایه کنند.
 • 49 کاربران این مفید را پیدا کردند
آیا این پاسخ مفید بود؟

مقالات مرتبط

تنظیم Outlook 2003

تنظیم Outlook2003 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط شرکت بینا: توجه داشته باشید در این...

آدرس POP3 و SMTP من چیست؟

مشکل:در نرم افزارهای مخصوص کار با ایمیل نیاز به تنظیم آدرس pop3 و آدرس smtp دارم،چه آدرسی را باید...

تنظیم Outlook 2007

تنظیم Outlook2007 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط شرکت بینا: توجه داشته باشید در این...