ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی فنی

مسائل و مشکلات فنی مرتبط با وب سایت خود یا هر سرویس دیگری که خریداری کرده اید را در این قسمت اعلام کنید.

 امور مالی

سوالات و مشکلات خود در مورد صورتحساب ها و مسائل مالی را در این قسمت اعلام کنید.

 مشاوره بازاریابی

مسائل مرتبط به بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ وب سایت خود یا هر سرویس دیگری که خریداری شده را در این قسمت اعلام کنید.

 بخش فروش

جهت ارتباط با تیم فروش ما درخواست خود را از این طریق ارسال نمایید.

 بخش ارتباطات

جهت ارتباط با بخش ارتباطات و مدیریت ارتباط با مشتری درخواست خود را از این طریق ارسال نمایید.

 بخش آموزشی

مسائل و مشکلات آموزشی مرتبط با وب سایت خود یا هر سرویس دیگری که خریداری شده را در این قسمت اعلام کنید.

 مدیریت

جهت ارتباط مستقیم با مدیریت، لطفا مسائل و مشکلات خود را از این طریق ارسال نمایید.