ثبت دامنه

نام دامنه جدید خود را پیدا کنید. برای بررسی در دسترس بودن ، نام یا کلمات کلیدی خود را در زیر وارد کنید.

مرور برنامه های افزودنی بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.net
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
.org
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
.info
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
.name
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.co
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.asia
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.us
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.ca
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.co.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.org.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
N/A
.net.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
N/A

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

میزبانی وب را اضافه کنید

از طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب انتخاب کنید

ما بسته هایی داریم که متناسب با هر بودجه ای طراحی شده اند

اکنون بسته ها را کاوش کنید