آدرس POP3 و SMTP من چیست؟

مشکل:
در نرم افزارهای مخصوص کار با ایمیل نیاز به تنظیم آدرس pop3 و آدرس smtp دارم،چه آدرسی را باید وارد نمایم.

راه حل:
در تمام هاست های ارایه شده توسط بینا ادرس دسترسی به pop و smtp بصورت زیر میباشد:
pop3:
mail.domain.com
smtp:
mail.domain.com

کافیست بجای domain.com نام دامنه خود را وارد کنید.
  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

تنظیم Outlook 2003

تنظیم Outlook2003 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط شرکت بینا: توجه داشته باشید در این...

تنظیم Outlook 2007

تنظیم Outlook2007 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط شرکت بینا: توجه داشته باشید در این...

تنظیم Outlook Express

تنظیم Outlook Express برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط بینا: توجه داشته باشید در این...