مقالات

 آموزش نحوه قرار دادن ویدئو یا فیلم بر روی سایت جهت نمایش

جهت قرار دادن ویدئو در سایت باید کد زیر را محلی که می خواهید ویدئو در آن قرار دهید بگذارید. این...