برگزاری کارگاه 18 راهکار کاربردی مهندسی فروش در فضای مجازی

کارگاه 18 راهکار کاربردی مهندسی فروش در فضای مجازیراهکارهای جذب مشتری برای فروش موفق به شیوه های مختلف اجرا می گردند. در واقع عملکرد این راهکارها در بازارکار به پیگیری و اندازه گیری احتیاج ... ادامه مطلب »

22دوم فوریه 2018