بدین وسیله اعلام می گردد بخش پشتیبانی شرکت بینا جهت خدمات رسانی بهتر به شما مشتریان گرامی افتتاح گردید.

زین پس شما می توانید از این طریق تمامی درخواست های خود را ثبت و پیگیری نمایید.یکشنبه, مرداد 24, 1394

« بازگشت