ارسال تیکت پشتیبانی


برای ارسال فایل پیوست در تیکت ها حتما نام فایل باید به صورت کاراکترهای انگلیسی و با یکی از پسوندهای مجاز زیر باشد.
پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .pdf, .xmind, .zip, .txt, .mp4, .webm, .mkv, .wmv, .ppt, .pptx, .mp3, .ogg, .tif, .bmp, .psd, .svg, .cdr, .rar, .mov

لغو