برای مشاهده اخبار وبینارهای کسب و کار بینا در روزنامه ابرار اقتصادی، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://cdn.abrarpdf.ir/pdf-bank/6-10-99/e2.pdfیکشنبه, دسامبر 27, 2020

« بازگشت